fbpx

бизнес коучинг

Отключи Пълния Си Потенциал

 

Бизнес коучингът ще ти помогне да разгърнеш пълния си потенциал и да постигнеш нови върхове в предприемачеството.

Заяви консултация

какво е коучинг

Коучинг, англ. „kow·chuhng“

Коучингът е процес, при който коучът подкрепя клиента в определянето и постигането на лични и професионални цели. Чрез стимулиращи разговори, коучингът помага на индивида да разкрие своя вътрешен потенциал, да увеличи своята самоосъзнатост и да развие уменията и поведението, необходими за висока лична и професионална ефективност.

Бизнес Коучинг

Предлагам гъвкави опции за сътрудничество – можете да ме наемете като маркетинг директор за дългосрочно стратегическо партньорство, което осигурява непрекъснато развитие и иновации в маркетинговите ви усилия, или да изберете целенасочени консултации, които предоставят конкретни решения и стратегически насоки за специфични предизвикателства.

Ако търсите по-личен подход за развитие на вашата марка, менторската програма и индивидуалните бизнес коучинг сесии са идеалният избор, като ви дават индивидуализирани стратегии и подкрепа за постигане на вашите уникални бизнес цели.

Членовете на общността Women In Tech & Leadership, ползват 10% отстъпка. 

Индивидуално обучение, менторство и бизнес коучинг 

Може също да ти хареса

Скритият Ключ - едногодишна коучинг програма

Подобряване на Производителността: Коучингът помага на  личността да се фокусира върху най-важните задачи, да управлява времето си по-ефективно и да увеличи своята производителност.

Развитие на Лидерски Умения: Чрез коучинг, лидерите развиват ключови умения като емоционална интелигентност, вземане на решения и влияние, което подобрява тяхната способност да водят и вдъхновяват своите екипи.

Подобряване на Взаимоотношенията: Коучингът може да помогне на хората да изградят и поддържат здравословни и продуктивни взаимоотношения, както в работата, така и в личния живот.

Личностно Развитие: Коучингът стимулира самоосъзнаването и личностното развитие, което води до по-добро самопознание и саморегулация.

Постижение на Цели: Коучингът помага на личността да определи ясни цели и да разработи реалистични планове за тяхното постигане, което увеличава шансовете за успех.

Управление на Промяната: В динамичния свят на бизнеса, коучингът подпомага адаптацията към промени и развитието на гъвкавост и устойчивост.

Бързи резултати: Необходими са ви между 3 и 5 сесии, за да постигнете краткосрочната промяна, за която мечтаете.

Решаване на Проблеми: Коучингът оборудва хората с инструменти и техники за ефективно решаване на проблеми и преодоляване на предизвикателства.

Баланс между Работа и Личен Живот: Коучингът помага на хората да намерят баланс между професионалните ангажименти и личния живот, което води до по-добро общо благосъстояние.

Устойчивост: Коучингът не е еднократно събитие, а процес, който води до устойчиво самоусъвършенстване и постоянно подобрение.

Увеличаване на Мотивацията: Коучингът може да подобри вътрешната мотивация и целеполагане.

За разликата между Бизнес Коучинг и Психотерапия

Често оприличават коучинга на работата с психолог или терапевт – всъщност между двете няма нищо общо. Работата с коуч (или бизнес коуч) е фокусирана върху бъдещето и целеполагането, докато терапевтът „лекува“ травми от миналото. 

Бъндъл - Методът BRAVO & Скритият Ключ

За информация и покупка >

Важно е да се отбележи, че психологът може да работи с клиенти, които се справят с дълбоки лични проблеми или психологически разстройства, докато коучът е по-подходящ за хора, които са функционални и искат да подобрят своята лична ефективност, да развият своя бизнес или да постигнат специфични цели.

Психотерапия:

Фокус върху миналото: Психологът често работи с клиенти, за да разгледат и разберат как миналите им преживявания влияят на настоящето им поведение и благосъстояние.

Лечение на психологически проблеми: Психологията се занимава с диагностицирането и лечението на психологически разстройства и проблеми като депресия, тревожност и други.

Терапевтичен подход: Психологическата работа често включва терапевтични сесии, които могат да помогнат на индивида да се справи с емоционални проблеми, да преодолее травми или да развие по-здравословни начини на мислене и поведение.

Образование и лицензиране: Психолозите са обучени професионалисти, които обикновено имат завършено висше образование в областта на психологията и са лицензирани да практикуват от съответните регулаторни органи.

Коучинг:

Фокус върху настоящето и бъдещето: Коучингът е ориентиран към помагане на хората да постигнат конкретни лични или професионални цели, като се фокусира върху настоящето и планирането за бъдещето.

Развитие и постигане на цели: Коучингът се занимава с поставяне на цели, мотивация и развитие на стратегии за успех, като не се фокусира върху лечението на психологически разстройства.

Подкрепящ и стимулиращ подход: Коучингът използва въпроси, задачи и упражнения, за да помогне на клиентите да развият своите умения и да подобрят своята ефективност в различни области на живота и работата.

Различни нива на обучение: Коучовете могат да имат различни нива на обучение и сертификации, и въпреки че има много сериозни коучинг програми и сертификации, регулацията в тази област не е толкова строга, както в психологията.

промяната започва от нас

В подкрепа на социалната промяна

Вярвам, че успешният бизнес носи отговорност към обществото. Ето защо част от продажбата на всеки мой продукт, маркетинг услуга и/или обучение допринася за създаването на образователни проекти и инициативи в областта на STEM за деца, както и за подпомагането на икономическото овластяване на жени, самотни майки и млади момичета.

Научете повече за DigitalKidZ и Women In Tech – Bulgaria.

0