бизнес клиника®

Growth Hacking програма - маркетинг и бизнес развитие

 

Едногодишна трансформационна програма за развитие и растеж на бизнеса. Подобрява финансовите резултати и ефективността на бизнес процесите. Изградена върху етични growth marketing & growth hacking практики.

Клиенти

Не случайно ми се довериха

luxembourg post Бизнес Клиника®
jobtiger recruitment 1 Бизнес Клиника®
soc europroperty 1 Бизнес Клиника®
varnenski svoboden universitet 1 Бизнес Клиника®
multisport 1 Бизнес Клиника®
fibran logo 1 Бизнес Клиника®

БИЗНЕС КЛИНИКА

Управление на промяната на мастър ниво

Помага на бизнесите да пренастроят бързо своите продажбени процеси, да променят приоритетите и комуникационната си стратегия, да минимизират финансовите загуби.  

„Бизнес клиника®“ е запазена търговска марка на Ивелина Атанасова – Генчев. Съгласно националното и европейското законодателство, всяко неправомерно използване на марката, без разрешение на маркопритежателя, е нарушение на правата и подлежи на санкции.

бизнес клиника

БИЗНЕС КЛИНИКА

Управление на промяната на мастър ниво

Можем ли да бъдем наистина успешни?

от Business Clinic Подкаст

Business Clinic Подкаст – в подкрепа на бизнесите, които пострадаха от COVID пандемията.

В първия сезон с Олга Минева – организационен психолог и основател на фондация Emprove, коментираме:

 • как се планира маркетинг стратегия;
 • що е то дигиталното IQ и как се измерва;
 • как се създава иновативна компания;
 • как да комуникираме промяната и как да превърнем екипа в посланици на промяната;
 • обсъждаме реални бизнес казуси;

условия за работа

Цени и обхват на услугата

допълнителни услуги

Специални услуги

През годините често съм била канена като обучител. Водя програма по стратегически маркетинг в SoftUni Digital. Била съм два пъти лектор на TEDx – ТEDxPazardjik (2019) и TEDxSamokov (2021) и съм част от глобалната менторска програма на Women In Tech – Menthorship.

Амбицията за авторската ми серия от обучения и менторска програма е да достигна до жените – лидери в страната и да ги подкрепя в реализацията на личните им цели и приоритети. Програмата е advanced level. Провежда се два пъти годишно, по лиценз на Бизнес клиника® – групов, към момента онлайн формат.

организационна психология

Neuro Agility Profile™ (NAP™)

Neuro-Agility Profile™ (NAP™) е инструмент, който използва невробиологията за оценка и анализ на човешкия мозък.

Приложенията му са свързани с ученето, подобряването ефективността на екипите и намаляването на допускани грешки, кариерното развитие (и промяна), както и с личностното целеполагане и развиване на талантите.

Neuro-Agility Profile™ (NAP™) е приложим както за деца над 10 години, така и за възрастни и бизнес екипи.

Спомага за управление на стреса и оптимизиране потенциална на мозъка. Използва се още при:

 • Развитие на лидерски умения – въз основа на индивидуалния неврологичен дизайн, лидерите и мениджърите имат по-ясно разбиране за това как се справят с промените, решават сложни проблеми, мислят, учат, влияят и вдъхновяват своите екипи;
 • Развитие на емоционалната интелигентност;
 • Управление на стреса – чрез опознаване на факторите, които влияят на мозъка, в дебриф сесията се коментират възможността и подходи за ефективно управление на стреса;
 • Подобряване на бизнес ефективността – чрез овладяване на силните страни и таланти се повишава продуктивността и ефективността в работата;
 • Поддържане на добро физическо и психическо здраве на работното място;
 • Намаляване на риска от човешка грешка NAP™ дава обратна връзка за риска от допускане на човека грешка и управление на факторите;  
 • Подбор на служители – предпочитан от организации, които се развиват в динамична и променяща се среда и за които способността на служителите да учат и да се адаптират по-бързо е от жизнена необходимост;
 • Обучение и развитие – дава холистична оценка на потенциала и талантите, служи като отправна точка за планиране на допълнителни обучения и програми за кариерно развитие.
 • Управление на екипните динамики и повишава неангажираност на служителите.

Попълването на онлайн въпросника отнема около 30-45минути и включва 180 въпроса. На базата, на които се изготвя 29 страници доклад, в който се разглеждат  13-те neuro-agility елемента.

Предвидена е индивидуална дебрийф сесия за анализ на доклада и планиране на личните цели. Последваща оценка след 6-12 месеца. Достъпен на български и на английски език.
За оферта и атестация, изпратете запитване по имейл.

Neuro Agility Profile
Neuro-agility