Коучинг

Коучингът е сравнително нов подход за преодоляване на личностните страхове и ограничения, но набира изключително бързо популярност в световен мащаб и в България.

Коучингът вярва, че отговорите на всички житейки въпроси и всички решения са вътре в самите нас - роля на коуча е да ни подкрепи, за да ги открием.

Коучинг е изключително подходящ инструмент за:

 • Осъзнаване на жетейските ни цели, задачи и план.
 • Преодоляване на стреса и намиране на баланс между личен и професионален живот.
 • Подобряване на комуникационните умения.
 • Повишаване на мотивацията.
 • Подобряване на познанията за себе си, вкл. желания, страхове, мотиви.
 • Подобряване на здравословните и двигателни навици.
 • Откриване на интимен партньор и подобряване на емоционалните преживявания.

Използва еднакво успешно, както в бизнес сферата, когато се работи с висшия мениджмънт и екипи, така и в личния живот.

Нуждаете ли се от коуч и за какво бихте работили?

Оценете, по скала от 0 до 100%, нивото на удовлетвореност във всяка от следните обасти:

 1. Заобикаляща среда – дом, работна среда.
 2. Здраве и енергия
 3. Финанси
 4. Кариера
 5. Лично израстване
 6. Романтичен живот
 7. Семейство и приятели
 8. Хобита и свободно време

Областите, на които давате оценка под 70% вероятно са "спирачките", които не Ви позволяват да се наслаждавате пълноценно на живота и бихте могли да подобрите. Коучинг подходът може да ви помогне това да се случи бързо и лесно.