маркетинг с "нулев бюджет"

безплатни маркетинг ресурси

 

Библиотека с безплатни маркетинг стратегии, бизнес темплейти, препоръки, книги и съвети, които ще ви помогнат да планирате и измерите ефективността от маркетинг кампаниите си. Инструментите обединяват над 20 години от професионалния ми опит и са моя ПОДАРЪК за вас – всички права запазени©️.

Jung’s 12 Archetypes in Marketing – Test

Jung’s 12 Archetypes in Marketing – Test

The theory of human archetypes and patterns traces its origins to Carl Gustav Jung, who used classification to frame the human psyche and label recurring patterns. The word"Archetype" is of Greek origin - ὰρχέτῦπος and means "model, example". In psychology,...

The most frequently asked job interview questions

The most frequently asked job interview questions

I have been involved in growth marketing and business development for over 20 years. And for all these years, I've learned to step in and out of different roles and adapt my knowledge and skills almost without any additional training - working as an external...

Business Plan Template

Business Plan Template

A business plan and marketing strategy are the roadmap to success for any business. Extremely detailed documents that include market analysis, competitive and niche market analysis, corporate mission, vision and strategy, customer analysis and competitor...

And what is your (business) Ikigai?

And what is your (business) Ikigai?

Ikigai (Japanese: 生き甲斐) is a concept from Japanese culture that has gained particular popularity in recent years with the publication of the book "Ikigai - Japan's Secrets for a Long and Happy Life", in English. "Ikigai" means "one's reason for being."...

50 questions for a website marketing audit

50 questions for a website marketing audit

Is your website really good and could win a competition, e.g."Website of the Year"? Will the online store make you money? Is your marketing effective or can it be optimized? Is the ad you are running working? Do you need an audit or is everything under...


ivelina atanasova genchev

Приятно ми е, Ива.

създавам и управлявам маркетинг на бизнес организации, които се превръщат в лидерите на пазара.  Повече от 20 години работя като бизнес консултант по пазарни стратегии и маркетинг на растежа или “маркетинг директор под наем”.

Това е част от моята лична библиотека с ресурси, които използвам за управлението на маркетинга, бранд мениджмънта и бизнес развитието на своите клиенти. Подарявам ви я, защото знам, че всяко начало е трудно и защото мечтая жените да вярват повече в себе си, да бъдат икономически независими и да се възползват максимално от информационно-комуникационните технологии и достъпа до качествено образование, за да развиват глобални компании и брандове. 

Ако имате нужда да обсъдим възможностите за развитие и растеж на Вашия бизнес или се интересувате от бизнес програмите и обученията, които предлагам, информация ще откриете ТУК >>