емоции маркетинг

Когато говорим за емоции сме свикнали да се ограничаваме до „радост, тъга, жал, мъка, състрадание“.

Ако ви задам въпрос, които са емоциите, с които свързвате бизнеса си, вероятно ще изброите не повече от десет различни – шест са основните, според теорията за шестте основни емоции на Екман, описани в книгата: What emotion categories or dimensions can observers judge from facial behavior.

 • IРадост
 • IСтрах
 • IГняв
 • IТъга
 • IИзненада
 • IОтвращение

Ако разгледаме емоциите под лупа обаче, тяхната палитра е много, много по-богата.

Емоционална интелигентност и маркетинг

q? encoding=UTF8&MarketPlace=DE&ASIN=055384007X&ServiceVersion=20070822&ID=AsinImage&WS=1&Format= SL250 &tag=ivatanasova 21 Човешките емоции са над 150, как да ги използвате в своята брандинг стратегия?

Всяка емоция, положителна или негативна, се съпровожда от определена физиологическа реакция и/или от определена мимика на лицето, което на езика на маркетинга означава, че използвайки различни похвати – цветове, звуци, аромати или текстури, вие сте в състояние да предизвикате различни емоции у своите клиенти.

А за да го направите (или избегнете) осъзнато, трябва да ги познавате в цялата им палитра и красота.

Eмоциите са част от теорията за емоционалната интелигентност, според която емоциите ни помагат в изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения, повишава шансовете за успех в работата и постигането на професионалните и личните цели.

Ако темата ви е интересна, препоръчвам да прочетете книгата на Даниел Голман „Емоционалната интелигентност“.

Емоции и чувства

Първата крачка за това да научим клиентите ни да разпознават емоциите, които искаме да им внушим е да ги научим да ги разпознават и назовават, ето защо ги обобщих в един огроооомен списък, който се надявам да ви бъде от помощ. Но преди това е важно да направя и едно уточнение – разликата между емоции и чувствата.

Основната разликата между емоции и чувства е в тяхната продължителност. Чувството представлява устойчиво емоционално състояние, което показва нашето отношение към определен обект. Емоциите са първосигналата реакция, която клиентите ни имат при досег с името на компанията и нашите продукти – чувствата се появяват след първата покупка.

Важно е да поддържаме и емоциите и чувствата в най-лявата колона на таблицата по-долу и да сме отворени за анализ на емоциите и чувствата в най-дясната.

Позитивни емоции

 1. Любов
 2. Радост
 3. Щедрост
 4. Радост
 5. Състрадание
 6. Емпатия
 7. Надежда
 8. Свобода
 9. Постижение
 10. Справедливост
 11. Благодарност
 12. Приемане
 13. Акомпанимент
 14. Доброта
 15. Възхищение
 16. Доброжелателство
 17. Любезност
 18. Облекчение
 19. Гордост
 20. Интегритет
 21. Одобрение
 22. Достатъчност
 23. Хармония
 24. Честност
 25. Смирение
 26. Концентрация
 27. Умереност
 28. Толерантност
 29. Мотивация
 30. Щастие
 31. Твърдост
 32. Сила
 33. Автономност
 34. Почтеност
 35. Оптимизъм
 36. Удовлетворение
 37. Сигурност
 38. Милост (някой ти е мил)
 39. Почитайте
 40. Разбиране
 41. Ентусиазъм
 42. Солидарност
 43. Уважение
 44. Страст
 45. Мир
 46. Хармоничност
 47. Удоволствие
 48. Ангажираност
 49. Плам
 50. Състезание
 51. Пълнота
 52. Всемогъщество
 53. Чар
 54. Еуфория
 55. Екстаз
 56. Заблуда
 57. Доверие
 58. Внимание
 59. Подкрепа
 60. Достойнство
 61. Енергичност
 62. Жизненост
 63. Самодоволство

Негативни емоции

 • Загриженост
 • Тревожност
 • Тъга
 • Меланхолия
 • Замаяност
 • Изоставеност
 • Скука
 • Чувство за злоупотреба
 • Отсъствие
 • Демотивация
 • Плашливост (уплашен)
 • Горчивина
 • Мъчно
 • Агресия
 • Тежест
 • Безпокойство
 • Отвращение
 • Колебание
 • Отегчение
 • Отмъщение
 • Срам
 • Празнота
 • Враждебност
 • Унижение
 • Страх
 • Упоритост
 • Терор
 • Измяна
 • Понижение
 • Подлост
 • Досада
 • Фобия
 • Неуспех
 • Крехкост
 • Фрустрация
 • Ярост
 • Самота
 • Недоволство
 • Подозрение
 • Необезпокояемост
 • Парализа и замръзване (от ужас)
 • Ужас
 • Загриженост
 • Скромност
 • Уязвимост
 • Песимизъм
 • Несъответствие
 • Болка
 • Ленивост
 • Скръб
 • Омраза
 • Измамени
 • Стрес
 • Обвинение
 • Завист
 • Обида
 • Ступор
 • Нетърпение
 • Недоверие
 • Импотентност

Още негативни емоции

 • Недоумение
 • Неспособност
 • Несъвместимост
 • Неразбиране
 • Нещастие
 • Възмущение
 • Нестабилност
 • Непълноценност
 • Несправедливост
 • Разрушаване
 • С разбито сърце
 • Недоволство
 • Несигурност
 • Недостатъчност
 • Нетърпимост
 • Ревност
 • Вина
 • Цензура
 • Гняв
 • Досада
 • Зависимост
 • Депресия
 • Поражение
 • Обезсърчаване
 • Изоставяне
 • Размирици
 • Безмислие
 • Потиснатост
 • Утешение
 • Мизерия
 • Недоволство
 • Разочарование
 • Отчаяние
 • Нежелание
 • Пустош (пустота в душата)
 • Вкаменяване
 • Дезориентиране
 • Презрение
 • Глад
 • Дискредитиране
 • Безпомощност
 • Девалвация
 • Болка
 • Неприязън
 • Жалостивост
 • Мързел
 • Раздразнение
 • Разкаяние
 • Жалба
 • Замъгляване
 • Страдание
 • Разочарование

Променливи емоции

 1. Носталгия
 2. Копнеж
 3. Похот
 4. Привличане
 5. Аларма
 6. Учудване
 7. Смелост
 8. Смущение
 9. Гордост
 10. Уязвимост
 11. Изкушение
 12. Търпение
 13. Изненада
 14. Амбивалентност
 15. Нежност
 16. Желание
 17. Срамежливост
 18. Спокойствие
 19. Покаяние
 20. Параноя
 21. Смущение
 22. Ярост
 23. Объркване
 24. Спокойствие
 25. Подаване
 26. Тишина (затишие)
 27. Бунт
 28. Отхвърляне
 29. Принадлежност
 30. Ангажираност
 31. Блаженство
 32. Репутация
 33. Недоволство
 34. Резервираност
 35. Преследване
 36. Задължение (длъжен съм някому)
 37. Показност
 38. Вълнение
 39. Доминиране
 40. Странност
 41. Несъответствие
 42. Неверие
 43. Безразличие
 44. Безстрашие
 45. Интрига
 46. Нашествие
 47. Импулсивност
 48. Спокоен/ спокойствие
 49. Комфорт
 50. Неспокойствие
 51. Любопитство
 52. Близост
 53. Скръб
 54. Съмнение
 55. Пренебрежение
 56. Радост
 57. Екзалтация
 58. Равнодушие
 59. Апатия
 60. Вдъхновение
 61. Сериозност
 62. Транс
 63. Упоритост
 64. Дързост

Когато попълваме маркетинг заданието с клиент, първият въпрос, който винаги задавам е „каква е емоцията, с която искате клиентите да свързват бизнеса ви?“

Е, надявам се този списък да ви помогне да идентифицирате поне три.

Ivelina Atanasova – Genchev