This post is also available in: English (Английски)

Ivelina Atanasova_business_plan_shablon

Бизнес планът и маркетинг стратегията са пътната карта за успеха на всеки бизнес.

Изключително детайлни документи, които съдържат в себе си анализ на пазара, анализ на конкурентната среда и пазараната ниша, корпоративната мисия, визия и стратегия, анализ на клиентите и бариерите за навлизане на конкуренти, както и подробен финансов анализ и прогнози за приходите, разходите и планираните маркетинг кампании.  

Това е най-важният документ за всеки консултант, маркетинг директор под наем, маркетинг агенция или партньор, които ще се ангажират с каквито и да е дейности по оптимизация на продажбите и финансовите параметри на компанията.

Аз лично не започвам да работя без бизнес план и одобрена маркетинг стратегия. Без цифрите и анализите в тях, всяка бъдеща маркетинг кампания би била като да гадая на кристално. кълбо. И обратно – без цифри и KPI, които да прогнозирам, работата на маркетинг консултанта би приличала повече на детска игра с парите на клиента, отколкото на истински бизнес и маркетинг на растежа.

Бизнес планът е в основата на всяка маркетинг стратегия

 

През годините съм разписала десетки бизнес плана и маркетинг стратегии. Някои от тях са за стартиращи компании, други за компании от списъка на Fortune 500. Целта винаги е била една и съща:

 

 

  • Iстратегичеко планиране на растежа,
  • Iекспанзия на нови пазари;
  • Iизграждане на корпоративна визия, мисия и манифест на компанията,
  • Iизграждане на корпоративна визия, мисия и манифест на компанията,
  • Iпрогнозиране и поддържане на разходите в норма,
  • Iпланиране на ефективността и изчисляване на междинни показатели за нейното постигане и управление.

С помощта на шаблона, който подготвих на база опита си и който ще откриете за свободно сваляне по-долу, ще можете да подготвите сами своя бизнес план и стратегия.

Няма да е нужно да се притеснявате да изградите нещо от нулата, а просто да се съсредоточите върху съдържанието.

И все пак, ако срещнете зaтруднение при попълването на шаблона за бизнес план и/или маркетинг стратегия и имате нужда от професионална помощ – пишете ми на hello [@] ivatanasova.com – бървите 30 мин. консултация са напълно безплатни

Можете да се запишете за някоя от тематичните маркетинг семинари и/или годишната менторска програма, която стартира след няколко месеца.

Ivelina Atanasova – Genchev

bigness plan shablon

Бизнес клиника® - бизнес план

Имате възможност да свалите два шблона за бизнес план от бутоните долу.

Първият е разботен документ за детайлен бизнес план. Вторият е с дизайн и се използва за обобщение и визуално представяне на информацията. Можете да смените шрифта и цветовете, при желание.

Електронна книга