12-те Архетипа на Юнг В Маркетинга – тест

12-те Архетипа на Юнг В Маркетинга – тест

Теорията за човешките архетипи и модели води началото си от Карл Густав Юнг, който използва класификацията, за да постави рамка на човешката психика и да обозначи повтарящите се модели. Думата “Архетип” е с гръцки произход – ὰρχέτῦπος и...
Най-често задаваните въпроси на интервю за работа

Най-често задаваните въпроси на интервю за работа

Занимавам се с маркетинг на растежа и бизнес развитие повече от 20 години. И за всички тези години съм се научила да влизам и излизам в различни роли и да адаптирам познанията и уменията си почти без каквата и да е допълнителна подготовка – работя като външен...
Бизнес план – шаблон

Бизнес план – шаблон

Бизнес планът и маркетинг стратегията са пътната карта за успеха на всеки бизнес. Изключително детайлни документи, които съдържат в себе си анализ на пазара, анализ на конкурентната среда и пазараната ниша, корпоративната мисия, визия и стратегия, анализ на клиентите...
А какъв е вашия (бизнес) Икигай?

А какъв е вашия (бизнес) Икигай?

Икигай (на японски: 生き甲斐) е понятие от японската култура, което придоби особена популярност през последите години с издаването на книгата “Икигай – тайните на Япония за дълъг и щастлив живот”, на български. “Икигай” означава...
Защо ви е нужен “маркетинг директор под наем”?

Защо ви е нужен “маркетинг директор под наем”?

Ако разгледате Linkedin профила ми, ще видите, че в биографията ми приъства длъжността fractional/интерим Chief Marketing Officer, което на български се превежда като “Маркетинг Директор под Наем”. Да си “наемеш” маркетинг директор, а не...