12-те Архетипа на Юнг В Маркетинга – тест

Теорията за човешките архетипи и модели води началото си от Карл Густав Юнг, който използва класификацията, за да постави рамка на човешката психика и да обозначи повтарящите се модели. Думата “Архетип” е с гръцки произход – ὰρχέτῦπος и означава „модел, пример“. В психологията се свързва с обект, личност или начин на поведение. Означава също и “първообраз” и … Continue reading 12-те Архетипа на Юнг В Маркетинга – тест